Zabijmy wszystkie ptaki

spektakl m??odych ludzi z Plamy, NiePoDrodze i PWST Bytom

5 sierpnia o godz. 18:00

Suwalski O??rodek Kultury, ul. Noniewicza 71 (by??y ROKiS), sala granatowa

Lataj─?. Frun─? jak chc─? i dok─?d chc─?. Ptaki zdecydowanie wol─? ??ycie po??ród chmur. Lecz kiedy l─?duj─? na ziemi z jakiego?? przedziwnego powodu decyduj─? si─? na niej zosta─? rezygnuj─?c z lotu cz─?sto na zawsze. Bo nagle okazuje si─?, ??e nie potrafimy ju?? lata─?. ??e zwyczajnie boimy si─? wysoko??ci.

Spektakl zosta?? w ca??o??ci stworzony przez m??odych ludzi z Suwa??k dzia??aj─?cych przy Teatrze Form Czarno – Bia??ych Plama i Stowarzyszenia Niepodrodze oraz studentów Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydzia??u Teatru Ta??ca w Bytomiu.

Poprzednie edycje:  2013  2012  2011 

Projekt: funidea.eu

Wykonanie: make-web.pl